Online Real Time Geiger Counter Amsterdam

De onderstaande grafieken geven een indruk van de hoeveelheid radioactive straling die rond postcode 1056PA Amsterdam (Fluwelen Orteliusstraat) heerst. De geigerteller is een Russische РКСБ-104 (RKSB-104) van de firma Белвар (Belvar). Via een obscure RS232 interface is deze verbonden met een bejaarde Linux server. Hierop draait rrdtool die de plaatjes genereert. De twee in het meetinstrument gebruikte buisjes, СБМ20 (SBM20) zijn gevoelig voor β en γ-straling.

De meetwaarden in CPM (Counts Per Minute) zijn een indicatie voor de hoeveelheid μSv (microSievert) per uur maar de precieze omrekenfactor is mij niet bekend. Die is eigenlijk ook niet interessant, want alles wat boven de achtergrondstraling van rond de 30 CPM uitkomt is een anomaliteit. Let ook op dat de schaal logarithmisch is. Dit houdt in dat als de grafiek bovenin komt, bij 10000 CPM, het ergens heel erg fout is gegaan. De extra straling als gevolg van het incident in Fukushima is hier evengoed niet te zien. Tussen haakjes: "Real Time" is relatief, de plaatjes worden elke twintig minuten ververst.

Update 23 augustus 2015:
Omdat de Belvar geigerteller na drie jaar trouwe dienst kuren begon te vertonen besloot ik een nieuwe te maken. Van Kent Electronics (Hoek) kocht ik een bouwpakket met twee CMOS 7555 timers, een FHZ76 telbuis en nog wat andere zooi zoals een printje en weerstanden, condensatoren en transistors. Dit ding speelde prima, alleen bij het aansluiten op m'n obscure converter die de pulsen doorstuurt naar de obscure RS232 interface ontplofte de tweede 7555. Deze moet de pulsen van de buis omzetten naar nette pulsen waar achterliggende apparatuur wat mee kan. Omdat de converter nogal een rommeltje was besloot ik een nieuwe te maken die meteen de pulsen uit het buisje oppoetst. Als het goed is blijft de achtergrondstraling nu weer constant, rond de 8 CPM. Het is fors lager omdat de Belvar twee buisjes heeft die samen veel gevoeliger zijn. Ofzo. De tijd zal het leren. Hopelijk geen rare calamiteiten a la Fukushima...

Uw webmaster Tjerk