Beste mede straatgenoten

Dit is de emaillijst van de Fluwelen-Orteliustraat, het stukje Orteliusstraat tussen Erasmusgracht en Jan van Galenstraat

 

Even wat cijfertjes, altijd leuk J

276 huishoudens in de Fluwelen-Ortelius

156 huishoudens worden via deze emaillijst bereikt via 182 emailadressen

18 mensen hebben geen email

17 huizen zijn onbewoond of anders

85 huishoudens zijn onbekend nog geen email contact mee

 

Gezien de grote hoeveelheid aangesloten emailadressen het verzoek om vragen en discussie zoveel mogelijk in de googlegroup te stellen (zie onderaan deze email) Het mes snijdt dan aan 2 kanten: meer mensen kunnen een vraag beantwoorden en het antwoord kan interessant zijn voor iedereen.

 

Kent uw buurmens deze nieuwbrief niet? Vraag hem/haar ons te emailen info@fluwelen-Ortelius.nl

 

Fluwelen-Orteliusstraat comité: kas

Het  straat comité is afgelopen zaterdag bij elkaar geweest. In eerste instantie om de kas te controleren die Annelies bijhoudt.

€  580,73 - 11 apr 2008 - overname kas van het vorig straat comité: Dit was er nog over van het straatfeest van 2006

€  549,93 - 31 dec 2008 - uitgaven € 30,80 tbv straatfeestje 5 juni 2008 (drukwerk)

€  370,49 - 31 dec 2009 - inkomsten € 1500 (buurtbudget lenteoffensief): uitgaven: 27 jan Nieuwjaarsborrel € 243,53,

€ 1323,16 lenteoffensief, € 112,75 bollenactie

€  287,14 – 22 feb 2010 – uitgaven Nieuwjaarsborrel € 83,35

Mocht u een donatie willen geven, altijd welkom J

 

Fietsenstalling Orteliusstraat 329

De (ver)koop van het pand is helaas niet gelukt. Vorige week vrijdag, 19 feb, is er echter een gesprek geweest met het stadsdeel en de eigenaar om te bezien of het gehuurd en geëxploiteerd kan worden. Binnen ca 2 weken verwachten we daar iets meer van te weten. Ook zijn daar de handtekeningen die Antonio heeft opgehaald overhandigd aan het stadsdeel, Hulde aan Antonio

Het comité bestaat uit Niels, Loes, Marleen, Paula, Antonio en Paul

 

Orteliusstraat herprofilering en meespraak

Op 17 feb jl. is de deelraad akkoord gegaan met de deelvernieuwing Robert Scott buurt. Daar valt ook de herprofilering van de Orteliusstraat onder. Als Fluwelen-Ortelius straat comité denken we dan aan zaken als: parkeervakken, bestrating, bomen, verlichting, fietsenrekken enz. Misschien goed om de discussie in de Googlegroup alvast te beginnen.  Er zal eerst een meespraak traject beginnen voordat de Orteliusstrata op de schop gaat.

 

Problemen altijd melden aan de politie

Een van de bewoners schreef ons een bericht over de hangjongeren op de hoek van Robert Scottstraat/Jan van Galenstraat. Momenteel zijn dat soms probleemjongeren. En er zijn al 2 belangrijke incidenten geweest met deze groep. Op het laatste bewonersoverleg werd door het stadsdeel gemeld dat daar gericht actie op zou komen.

Een ander fenomeen zijn de hangjongeren van de ROC school die soms in de portieken zitten en deze bevuilen op allerlei manieren. Heb je last van hangjongeren in je portiek? Legt het ze dan eerst uit dat je last van ze hebt (bijv. spugen en rotzooi/afval op de trap, roken, lawaai enz).

 

In beide gevallen meldt dit spv aan de politie bijv aan onze wijkagent. Als er meerdere klachten zijn kan daar gericht wat mee gedaan worden

Onze wijkagent heet Inge van Poecke en haar emailadres is Inge.van.Poecke@amsterdam.politie.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon bellen via 0900-8844

 

Parkeren

In de vorige nieuwsbrief melden we al dat het bewonersoverleg in overleg met de politie is over een aantal zaken.
De politie is nu gevraagd bewust op te treden tegen foutparkeren op de hoeken van de Robert Scottstraat en Orteliusstraat en de Jna van Galenstraat en in de Orteliusstraat.

 

Fietsen op de stoep

In het bewonersoverleg kwam nog een keer klachten over fietsen op de stoep. In een eerdere brief melden we al dat de oudere bewoners hier meestal klagen over de jongere bewoners. Er is al eerder besloten dit niet aanhangig te maken als actiepunt bij bijv. de politie. Dus beste mensen houdt svp rekening met elkaar. Een beetje minder en met name minder hard op de stoep fietsen. Oudere mensen zijn slechter ter been en hebben soms angst voor fietsers op de stoep (die daar ook eigenlijk niet horen J)

 

Lentefeestje?

In 2005 is er eens straatcomité opgericht die uiteindelijk
in 2006 een groot straatfeest heeft georganiseerd

In 2007 is een nieuw straatcomité opgericht die oa de neiuwjaarsborrel heeft ingesteld

In 2008 hebben we een straatfeestje gedaan: gewoon een afspraak om op een bepaalde dag ergens op de stoep te gaan zitten, zelf stoelen meenemen en gewoon aanschuiven. Aan bewoners gevraagd zelf muziek te maken enz.

In 2009 hebben we het lenteoffensief gehad met het uitdelen van de planten en plantenbakken enz.

In 2010 ?? Wie heeft er ideeën voor het nieuwe decennium? En wie wil daarmee helpen? Of/en zetten we ergens in mei de stoeltjes gewoon weer buiten?

 

Vervolg Orteliusstraat groen?
We zijn erg benieuwd hoe het met de bollenactie gaat. Zijn ze al uitgekomen? Maak een mooi foto en stuur die op naar ons dan plaatsen we die op de website! Eeuwige roem valt je dan te deel

 

Website en nieuwsbrieven
Inmiddels hebben we besloten de emaillijst Orteliusstraat ook daadwerkelijk te gebruiken. Daartoe schrijven we onregelmatig een ‘nieuwsbrief’

Deze nieuwsbrieven zijn nu op de website geplaatst in een nieuwe rubriek

 

Opening nieuwe buurtcentrum vlakbij 3 maart 2010, Robert Scottstraat (in de Springplank school)

Op 3 maart zijn er niet alleen verkiezingen maar wordt ook ons nieuwe buurtcentrum geopend!

Voorlopig activiteiten zijn de huiswerkklas, de vrouwenempowerment groep met diverse activiteiten en de diverse bewoners overleggen zoals het bewonersoverleg, platformoverleg, bewonerscomissies Eigen Haard. Er zal ook een huiskamer komen waar je gewoon een kop koffie kan drinken..
Daar kunnen ook bewonersgroepen zoals het fietsenstalling comité bij elkaar komen. Ook komt er een buurtproeftuin! Dus als je altijd al iets wilde doen met groente verbouwen en je woont op x-hoog
J, grijp nu je kans.

Nieuwe activiteiten zijn: Vliegtuigmodellen bouwen (zal op maandagavond starten) en muziek voor Jong en oud (voorlopig donderdagavond 18:30-20:00 uur)

Kom in ieder geval naar deze opening op woensdag 3 maart van 16:00-19:00 uur Robert Scottstraat 32

Het is ons buurthuis!  

 

 

Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius
ps. er is ook een Hyves groep …
Bos en Lommer:
http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/