Beste mede straatgenoten en meelezers,

Stadsdeel West
Voor wie het ontgaan mocht zijn: per 1 mei wonen we in Amsterdam West en is Bos en Lommer opgeheven. Hoe het nu precies verder zal gaan met de infrastructuur (bewonersoverleg, buurtparticipatie en budgetten, wijkaanpak, buurtcentrumactiviteiten enz) is nog niet bekend. Wel gaan de bestaande projecten gewoon over deze grens heen zoals het Bos en Lommerplantsoen, de Hoofdweg, vernieuwingsplan Robert Scott enz. Het nieuw hoofdkantoor van West is ook het oude stadsdeelkantoor op het Bos en Lommerplein 250 dus voor ons valt het extra wandelen wel mee J

Opheffing comité verdwenen fietsenstalling Orteliusstraat 329

Beste mede-buurtbewoners, onze fietsenstalling op de Orteliusstraat 329 is sinds mei vorig jaar buiten gebruik. Wij hebben als fietsenstalling-comité vele wegen bewandeld om de fietsenstalling weer in ere te herstellen. Het was een lang en traag bureaucratisch proces maar het heeft helaas niet mogen baten. Alle pogingen van onze kant zijn op een dood spoor aangekomen. Ons laatste voorstel aan de verkopende partij en stadsdeel Bos en Lommer was dat nummer 331 bestemming woonruimte zou krijgen en 329 weer bestemming fietsenstalling zou worden. Woonruimte levert meer op dan een fietsenstalling en zo zou een gulden middenweg gecreëerd kunnen worden. Maar helaas, het bestemmingsplan kon niet gewijzigd worden. De ruimten op Orteliusstraat 329 en 331 zullen wel bestemming bedrijfsruimte moeten houden, maar dit zal helaas geen fietsenstalling meer worden. De laatste berichten hierover zijn dat het misschien een crèche wordt.

Jammer, we hebben hard gewerkt voor jullie allen om jullie fiets in veiligheid en roestvrij weg te kunnen zetten, maar er zal moeten worden gezocht naar een andere oplossing. Dit zullen wij als comité niet meer doen, want sinds 22 april j.l. hebben wij besloten het comité na bijna een jaar actieve dienst op te heffen.

Voor de mensen die moeilijk een plekje in een fietsenrek kunnen bemachtigen of die de chaos voor hun deur zat zijn:
Je kunt zelf een fietsenrek aanvragen via bv MOR@bosenLommer.Amsterdam.nl of via de buurtmanager (e-mailadres in de cc van deze e-mail)
Deze worden dan gratis geplaatst!

Groeten van het fietsenstalling-comité:
Niels, Paul, Antonio, Paula, Loes en Marleen

Vuilnis in de straat en parkeren
beste medestraatgenoten.
Op dit ogenblik staakt de vuilnisophaaldienst nog steeds, in ieder geval gaan ze niet aan het werk. Om het in onze straat niet een geweldige rotzooi te laten worden het dringend verzoek om GEEN vuilnis buiten te zetten maar het even in de eigen tuin of balkon te houden. Niet alleen is dat prettig voor iedereen maar het is ook nog eens  de afgesproken regel, in principe ben je strafbaar als je de vuilnis nu buiten zet! We zien nu dat de matrassen op de plek van een parkeerplaats staan (bij nr 350)
Als we het toch even over regels hebben: parkeren op de stoep is ook niet toegestaan en beslist geen fraai gezicht, Laten we onze straat mooi en leefbaar houden, de auto op straat en de mensen en de bloemetjes op de stoep
J

Verkoop huizen
In het midden van de Orteliusstraat zijn een aantal huizen van stadgenoot tegelijk te koop aangeboden. We dachten dat dit voorheen huurhuizen waren. In Bos en Lommer worden wat meer woningen verkocht omdat de menging huur-en koop uit balans is. In onze straat waren natuurlijk al veel koopwoningen. Hopelijk zijn ze snel verkocht want dit oogt maar leeg. Er zijn al 2 benedenwoningen verkocht zagen we laatst.

De Potkachel
Het moet me toch even van het hart. Na vijf jaar is de Potkachel er dan toch gekomen. Een ontzettende leuke opening door Ella Vogelaar en Jeroen Broeders met toeterende vrachtwagens en een heuse rookpluim uit de kachel en een receptie voor de buurt. Daaruit blijkt maar weer dat doorzetten soms helpt. ‘Het kost wat maar dan heb je ook wat’ luidt een spreekwoord. Dit initiatief is van onze buurt en markeert ook de ingang van onze buurt. Je hoeft nu niet meer te zeggen bij het Kentucky Fried Chicken bord linksaf maar we wonen nu bij de Potkachel linksaf!
Paul

Herprofilering Orteliusstraat
Op het vorige bewonersoverleg si dat aan de orde geweest. Inmiddels is een projectleider benoemd, Marcel van Houten. Hij heeft ook het project Hoofdweg gedaan, was even uit de roulatie maar is weer terug. Het herprofilering proces zal zo een 2 jaar duren is de verwachting inclusief het meespraaktraject wat nog zal starten

Bos en Lommerplantsoen
Het voorlopig ontwerp is goedgekeurd met de kanttekening dat voor het bruggetje over de Erasmusgracht toch verder naar financiering gekeken zal worden en er beter naar het beheer gekeken moet worden. Er zullen nog 2 ontwerpsessies volgen en 1 klankbordgroep met een wat grotere groep. Zie verder de oude website:
http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/projecten/parken_en/bos_en_lommer
http://www.youtube.com/watch?v=OgY5vZ4hOkI
http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/contents/pages/34600/20100223_bl_dg3_def_versie_boekwerkje_fb_23febrwebversie1.pdf?iprox_view=bosenlommerinternet

Vernieuwingsplan Robert Scott

29 april 2010

Van 29 april tot 24 juni 2010 ligt het Vernieuwingsplan Robert Scottbuurt ter inzage op het stadsdeelkantoor van Stadsdeel West.

U kunt het plan ook hier(www.bosenlommer.amsterdam.nl/­aspx/­download.aspx?nocache=true&file=/­contents/­pages/­286592/­vernieuwingsplan_robertscott_web.pdf) inzien.

U kunt in deze periode kennis nemen van het plan en uw eventuele reactie kenbaar maken. Na 24 juni 2010 zullen de reacties verwerkt worden. De raad van Stadsdeel West zal na de zomer het Vernieuwingsplan vervolgens vaststellen. http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/diversen/nieuws_2010/vernieuwingsplan

Buurtproeftuin

Let op de gewijzigde datum!!!!

 

Op 15 mei van 10.00  tot 12.00 uur ben je welkom voor een workshop tuinieren, met een inspirerende  workshopleider die alles weet van groenten, fruit, bloemen, bomen etc.

In Buurtcentrum RoSco, Robert Scottstraat 32.

 

Geïnteresseerd. Neem contact op met Benno en Paul  van de proeftuin:  e-mail:    www.buurtproeftuin.org 

Met vriendelijke groet
het Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe


Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius
Bos en Lommer: http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/  
Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/