Beste medestraatgenoten van de fluwelen Orteliusstraat

 

Even een korte voorgeschiedenis Stedelijk vernieuwing Robert Scottbuurt

Er is in 2007/2008 een plan gestart stedelijke vernieuwing Robert Scottbuurt. Daar zijn† een 11-tal punten uitgekomen waarvan een aantal al gerealiseerd worden of al gerealiseerd zijn. Een aantal van jullie hebben toen al meegesproken in het leuke en goede meespraaktraject: IdeeŽnfestival 2008

Reeds gerealiseerd: meespraak en vernieuwing Hoofdweg

In startfase: Ontwerp en meespraak Bos en Lommerplantsoen en Erasmusgracht: goedgekeurd in april 2011, start nu

In meespraakfase: Brede school in de Springplank (vergevorderd stadium) en herinrichting Orteliusstraat (start)

In onbestemde fase: vernieuwing ‘Robert Scottplein’ en omgeving† o.a. Jozefkerk door met name de bezuinigingen

 

Herinrichting Orteliusstraat

Afgelopen dinsdag, 26 april, was er een bijeenkomst in ons buurtcentrum RoSco, Robert Scottstraat 32 over de herinrichting van de Orteliusstraat.

Daarbij was de meespraak in de buurt zoals die in de tijd van het ideeŽnfestival† was geuit meegenomen. Deze ideeŽn (last van bomen en meer groen) waren echter maar heel summier omdat de grote nadruk lag op het ‘Robert Scottplein (tegenover de basisschool de Springplank). Ik heb daar eerder al over ingesproken in de raad.
Helaas is daar door miscommunicatie daar blijkbaar onvoldoende aandacht aan besteed en zijn er 2 modellen geproduceerd die niet aansluiten bij de beleving van de straat: zoveel mogelijk behoud bomen ťn parkeerplaatsen (en liefst iets meer)

Op de 1e meespraakavond van 26 april is duidelijk genoeg voor het voetlicht gebracht dat de ingebracht modellen onvoldoende recht doen aan de wensen en de ondervonden problemen. Daarom is afgesproken dat er een ontwerpgroep van bewoners met een derde (en /of vierde) voorstel zullen komen samen met het stadsdeel in een goede meespraakronde. In principe zijn de huidige voorstellen dus van tafel

We houden jullie (uiteraard) op de hoogte van de ontwikkelingen o.a. door deze nieuwsbrief.

Misschien nog dit voor de wat ongeduldige mensen onder ons: tussen plan en uitvoering zit altijd ca. 14 maanden dus als we in september 2011 een plan hebben gaat de eerste schop niet eerder dan november 2012 de grond in.

 

Communicatie

1)      Velen van jullie hebben mijn persoonlijke emailbox gevonden en emailen me over van alles. Met het aantal mensen dat er momenteel over dit onderwerp iets wil weten gaat dat niet. Daarom mijn dringende verzoek: post het in de googlegroep van de Fluwelen-Ortelius.† Dan slaan we 4 vliegen in 1 klap. Andere medebewoners van de straat† weten ook wat er gevraagd wordt, het antwoord bereikt ook gelijk meerdere mensen, het is naslaanbaar (bijv. voor nieuwe mensen) en ik hoef niet steeds dezelfde vragen te beantwoordenJ

2)      Als iemand, met name nieuwe bewoners vragen heeft en zijn emailadres nog niet heeft opgegeven aan info@fluwelen-Ortelius laat hem/zij dat svp doen

3)      Op onze Website  http://www.fluwelen-ortelius.nl/ zijn deze nieuwsbrieven te lezen

4)      Dringende vragen svp aan info@fluwelen-Ortelius.nl

5)      We weten nog niet hoe het stadsdeel naar de straat wil communiceren, dat is ook onderwerp van de eerste ontwerpgroep.

 

Buurtvergadering

Op maandag 9 mei a.s. is de reguliere bewonersvergadering om 19:30 in RoSco (Robert Scottstraat 32)

Dus als je iets wilt weten over de buurt/straat (bijv. baggeren, botjes en boulevard† Erasmusgracht, herinrichting Orteliusstraat!!!, herinrichting Bos en Lommerplantsoen, wat gebeurt met het GAK-gebouw, fietsenrekkenbeleid enz. kom dan naar die bijeenkomst!

 

Straatboekje Fluwelen-Orteliusstraat

Voorafgaande aan het buurtoverleg is er op 9 mei om 18:30 in RoSco een bijeenkomst van de groep die bezig is met het Straatboekje. Ben je geÔnteresseerd kom dan gewoon een uurtje eerder

 

Met vriendelijke groet
het straatcomitť Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/