Aan alle bewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
(de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

 

1)      Straat boekje Fluwelen end van de Orteliusstraat

2)      Status herinrichting Orteliusstraat

3)      Nieuw fenomeen: buurtagenda / enquête …

 

1)      Straatboekje Fluwelen Orteliusstraat: we zijn gestart met de 1e fase!

Zoals jullie weten zijn we begonnen met een initiatief tot een straatboekje. Vandaag zijn Cornélie Bakker en Paul Gomes gestart met een ronde om mensen die hier al heel lang wonen (meer dan 50 jaar) te interviewen. Dat is de 1e fase. Volgende week starten we de interviews met de bewoners van 293-hs, 295-hs, 296-hs en 301-hs, later nog met de bewoners van 291-hs en 308-hs

We zouden heel graag in contact komen met de volgende mensen in onze straat

a)      mensen die hier al heel lang wonen en verhalen kunnen over de straat

b)      mensen die verstand hebben hoe je een boekje (betaalbaar) kan maken (we moeten een begroting maken)

c)       mensen die het leuk vinden een interview te doen en het op te schrijven

d)      mensen met foto’s, films, kranteknipsels enz over onze straat

e)      ander ideeën welkom: schrijf aan info@fluwelen-Ortelius.nl

 

2)      Herinrichting Orteliusstraat

Op 26 april 2011 is er een informatieavond geweest over de herinrichting van de Orteliusstraat waar de bewoners van de Fluwelen Orteliusstraat in groten getale kwamen opdraven. Daar zijn 2 modellen ter sprake geweest. In beide modellen werd het aantal bomen en parkeerplaatsen teruggebracht.  Aangezien dit niet conform de wensen van de bewoners was is afgesproken dat een vertegenwoordiging van de straat opnieuw zou praten om een 3e model te maken. Uitgangspunt: ongeveer even veel bomen  en parkeerplaatsen. Bijgevoegd het verslag van de 1e inspreek avond. Op 12 mei is er een eerste bijeenkomst geweest. In deze bijeenkomst zijn de uitgangspunten nog eens besproken, het stadsdeel zou met een exacte tekening komen. In de Googlegroup kun je verder discussie hierover lezen. Op 31 mei is, 19:00 uur dit keer,  er een volgende bijeenkomst. Zodra er een derde ontwerp is zal de straat uiteraard opnieuw geraadpleegd worden in een zitting. Bijlage foto en verslag hoorzitting 26 april.

 

3)      Buurtagenda en enquête

Even ‘verkort door de bocht’:

Het nieuwe stadsdeel West gaat centraal een buurtagenda bijhouden. De buurtagenda is bedoeld om prioriteiten te kunnen stellen en gaat over wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden in onze buurt, de Robert Scottbuurt. Op diverse manieren wordt daar input voor gezocht o.a. de punten van het bewonersoverleg en interviews. Bijgaand ook een enquête van het stadsdeel zodat men zo goed  mogelijk weet wat er leeft onder de bewoners van de Robert Scottbuurt (in dit geval de fluwelen Orteliusstraat). Vul de enquête svp in voor 23 mei en stuur deze naar de buurtcoördinator van het stadsdeel: S.Liem@West.Amsterdam.nl (San San Liem)

Zie bijlage vragenlijst.

 

P.s. excuus, we weten dat sommigen van jullie sommige bijlagen al eerder gehad hebben J

 

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/