Beste medebewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
(de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

Voor je ligt weer de nieuwsbrief van de Fluwelen-Orteliusstraat

 

Inhoudsopgave

 

1)      Zaterdag 9 juli vanaf 15:00 stoep Orteliusstraat 324 : Jaarlijkse straatdag/straatfeestJE

2)      Nieuwe emaillijst Fluwelen Ortelius, enige cijfers

3)      Status herinrichting Orteliusstraat

4)      Drs. Koekenbakker strijkt neer in onze straat

5)      Straatboekje en straatfeest 2012, wijkinitiatief

6)      Fietsstickers op de fietsenwrakken

7)      Maandag 11 juli 19:30 Buurtvergadering en buurt schouw 18:30 van onze buurt Robert Scottbuurt

8)      Investeringsbesluit renovatie basisschool de Springplank

9)      Donderdag 14 juli informatie 20:00 avond basisschool de Springplank

10)   Waternet controleert vanaf 1 juni de bootstickers in de gracht

 

1) Zaterdag a.s. 9 juli vanaf 15:00 uur bij no 324: jaarlijks Orteliusstraat dag/feestJE

 

In 2006 hebben we een groot straatfeest georganiseerd. Dat was een enorm succes.

Helaas kostte dat veel tijd en daarom zijn er niet zomaar mensen te vinden die dat nog een keer wilden doen.

Wat we wel elk jaar sinds 2006 doen is een straatfeestJE houden: Op zaterdag 9 juli doen we dat weer.

Wat is het ‘recept’ dan? Wel we komen aan de middagzonzijde van de Orteliusstraat bij elkaar vanaf 15:00 uur op de stoep in de buurt van no.324.Neem zelf je stoel, frisdrank of biertje, thee of wijn mee, wat te knabbelen en eventueel je muziekinstrument of speciale cd et voilŗ onze lustrum straat party kan van start. Erg leuk ook voor de nieuwe mensen in de straat om kennis te maken. Ook goed voor iedereen om eens te horen van elkaar wat er speelt in de straat en op dit ogenblik is dat veel.

Tot zaterdag a.s.!

Mocht het erg slecht weer worden dan verzetten we het gewoon.

 

2) Nieuwe emaillijst Fluwelen Ortelius, enige cijfers

Omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken in de straat flyeren we bij gelegenheid in die brievenbussen die we niet op de emaillijst hebben staan. Bij deze gelegenheden controleren we ook of de nieuwe woningen al weer bewoond zijn. Sinds vorig jaar zijn inmiddels alweer veel woningen betrokken door onze nieuwe medebewoners. Het aantal huishoudens is zelfs licht gegroeid van 276 naar 282 o.a. door de nieuwe woningen boven de koffieshop.
Belangrijk is dat de nieuwsbrief op dit ogenblik ĺ, om precies te zijn,† 73% van alle huishoudens bereikt die bereikt kunnen worden.

Op dit ogenblik staan 173 huishoudens op de emaillijst, 9 onbewoond, 30 hebben geen email of willen dat niet en 5 zijn winkels e.d. van 65 huishoudens is er nog geen emailadres of is deze foutief. Naast deze 173 emailadressen zijn er nog 26 extra emailadressen van huisgenoten. Als het goed is bereikt deze nieuwsbrief door onze straatactie weer een aantal van onze nieuwe medebewoners.
Kent u uw nieuwe buren? Attendeer ze dan op de nieuwsbrief

 

3) Status herinrichting Orteliusstraat

Op 31 mei is de 3e ontwerpbijeenkomst geweest van onze straat.

Uit de (bijgevoegde) notulen het belangrijkste punt:
Er is een nieuw ontwerp naar de deelnemers toe gestuurd. Dit ontwerp is gebaseerd op de huidige situatie. De fietsenrekken zijn achter de bomen geplaatst. Er is ruimte om langs de auto’s te lopen. De auto’s worden geparkeerd op straatniveau. In dit ontwerp zijn 115 parkeerplaatsen opgenomen.

Er wordt nog wat uitgezocht en dan zal het nieuwe ontwerp voor inspraak van de hele straat besproken worden.

Overigens als een en ander goedgekeurd is duurt het ca. 16 maanden voordat de uitvoering daadwerkelijk van start gaat.

4) Drs. Koekenbakker strijkt neer in onze straat

Vorige maand streek zowaar op no 331hs (vlak naast de voormalige fietsenstalling) drs. Koekenbakker, alias AriŽnne van Leussen neer in onze straat. Alleen al de prachtige naam Koekebakker geeft veel stof tot nadenken, lees de adviezen van het groene (2005) en witte boekje (2006) er maar eens op na. Volgens google zijn er van beide spellingen vele in omloop; 105.000 resultaten met Koekenbakker met een N en 142.000 resultaten zonder N. Enfin buiten deze aardige taalkundige kwestie lijkt het ook leuk om deze producten empirisch te keuren. Zie www.drskoekenbakker.nl en loop vooral eens langs bij je nieuwe buur.

Misschien tot a.s. zaterdag?

 

5) Staatboekje Fluwelen-Orteliusstraat en straatfeest 2012?

We hebben het stoutmoedige plan opgevat om een straatboekje te maken in het aankomende jaar door en voor de straat en dat met een straatfeest met een minimale oplage dus van 282 boekjes |(zie punt2) volgend jaar ten doop te houden. Dat initiatief willen we als wijkinitiatief indienen voor september a.s. Voor de finale opstelling van dit initiatief spreken we jullie graag nog hierover a.s. zaterdag op ons straatfeestJE. Op dit ogenblik zijn we daadwerkelijk met de 1e interviews begonnen maar door tijdgebrek ligt dit even stil tot medio juli. We zijn overigens nog op zoek naar mensen die willen meewerken (lay-out, interviews, foto’s enz.) en met ideeŽn zoals een taartrecept Fluwelen-Orteliusstraat, een kompositie de Fluwelen-Ortelius blues, aquarellen en tekeningen van de Orteliusstraat enz. enz.

Kom op talent uit de straat; laat wat van je horen.

 

6) Fietsstickeractie
Let op, in de Orteliusstraat zijn de fietsen met lekke banden, zonder zadel enz. gestickerd met opvallende rode stickers. We hebben daar geen mededeling over gehad maar de betekenis moge duidelijk zijn. Had je altijd al je band willen plakken? Doe dat dan nu en haal de sticker van je fiets af. Had je altijd al van je oude beestje afscheid willen nemen maar had je de emotionele hobbel nog niet genomen? Doe dan niets dan wordt deze vanzelf verwijderd J

 

 

7) Maandag 11 juli 19:30 Buurtvergadering en buurt schouw 18:30

Ons deel van de Orteliusstraat valt onder de Robert Scottbuurt. Deze buurt is een van de 6 buurten van de wijk Bos en Lommer. De 4 wijken de Baarsjes, Oud-West, Westerpark en Bos en Lommer vormen samen Amsterdam West

In het bewonersoverleg van de Robert Scottbuurt komen belangrijke zaken aan de orde voor onze buurt zoals de veiligheid, de herinrichting van de Orteliusstraat en de Erasmusgracht. Ook wordt hier over een van de kleinschalige buurtbudgetten beslist.

In de aankomende jaren spelen vele zaken, teveel om hier op te noemen. Als je geÔnteresseerd bent in je omgeving (en wie is nu niet in directe woon/leefomgeving geÔnteresseerd) kom dan eens luisteren of meepraten.

Om 18:30 begint de buurtschouw, dan lopen we samen met het stadsdeel door de buurt en kunnen dan vertellen en laten zien wat er deugt en niet deugt in de buurt. Om 19:30 vergaderen we. Omdat dit de laatste bijeenkomst voor de zomer is houden na afloop nog een fris/borreluurtje.

Tot ziens op maandag 11 juli 19:30 in RoSco, Robert Scottstraat 28 of om 18:30 als je meeloopt

In de cc van deze nieuwsbrief zie je 2 belangrijke emailadressen: San San Liem is onze buurtcoŲrdinator van het stadsdeel. Weet je niet bij wie je moet zijn? Jan van Den Dries is de persoon van Buurtparticipatie die ons ondersteunt bij allerlei initiatieven en die ons buurt van haver tot gort kent. Email gerust een van beiden als je vragen heb.

 

8) Investeringsbesluit renovatie basisschool De Springplank (25 mei)

Van de website van het stadsdeel geplukt:

De stadsdeelraad heeft het financieel kader voor renovatie van basisschool de Springplank in de Robert Scottbuurt vastgesteld. Met dit besluit kan de ontwerpfase starten. Naar verwachting is oplevering mogelijk in het 4e kwartaal van 2013. De school zal gerenoveerd worden tot een brede school met de functies onderwijs, sport, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten, voorschool/ ouderkamer en buurtactiviteiten. De renovatie is onderdeel van de vernieuwing van de Robert Scottbuurt.

Tevens wordt met de vernieuwde school tijdig een aantrekkelijke school gerealiseerd voor de† toekomstige bewoners van de Laan van Spartaan.

Als bewonersoverleg willen we graag aanhaken in de aankomende tijd om te bekijken met welke activiteiten we kunnen samenwerken of gebruik maken van faciliteiten van de school nu of de brede school straks

 

9) Beste buren van basisschool de Springplank,

 

De buurt rondom de Springplank is een buurt waar veel kleine kinderen wonen. Graag laten wij al deze ouders en hun kinderen kennis maken met de school dicht bij hen in de buurt.

 

KBS de Springplank wil graag een gemengde school zijn en qua samenstelling een weerspiegeling van de buurt. De kwaliteit van de school is goed, de school omarmt ouders die mee willen denken en de school wordt met ingang van schooljaar 2012-2013 een brede school met buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten.

 

Steeds meer hoogopgeleide gezinnen kiezen voor Bos en Lommer. We merken dat deze gezinnen graag kiezen voor een buurtschool, maar het feit dat de school nog overwegend ‘zwart’ is, schrikt† af. Daarom is op de Springplank een ouderinitiatief gestart.

 

Donderdag 14 juli om 20.00 uur organiseert de school een informatieavond.

De directie geeft informatie over de school en wij brengen u op de hoogte van het ouderinitiatief. Natuurlijk is er ook tijd om al uw vragen te beantwoorden.

 

Als bijlage hierbij ook deze informatie in de flyer over deze ouderinformatieavond.

We verwelkomen u van harte!

 

met vriendelijke groet,

 

Ouderraad KBS de Springplank

ouderraad@kbsdespringplank.nl

www.kbsdespringplank.nl

10) Waternet controleert vanaf 1 juni op bootstickers in Stadsdeel West

20 mei 2011

Binnenhavengeld is een gemeentelijke belasting die voor iedereen in Amsterdam geldt die een bootje heeft liggen, of het nu gaat om een klein sloepje of een groot schip. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de lengte van de boot en het tarief dat voor de boot geldt. Om het milieuvriendelijk varen te bevorderen, zijn de tarieven lager voor de elektrische boten.

Boten waarvoor binnenhavengeld is betaald, zijn te herkennen aan een speciale sticker. Het is belangrijk dat de sticker goed zichtbaar op de achterzijde van de boot is gepakt. Eigenaren van boten zonder de sticker krijgen na controle eerst een waarschuwing. Als daarna nog geen sticker is geplakt, moet Waternet de boot wegslepen. De eigenaar van deze boot is dan sleep- en bewaarkosten verschuldigd. Bovendien krijgt de eigenaar een boete.

 

Tot slot.
voor verdere communicatie verwijzen we zoals in deze tijd te doen gebruikelijk naar een aantal www adressen (zie hieronder). Heb je nieuws of leuke dingen in/uit/van/voor de straat? Email het ons:
info@fluwelen-Ortelius.nl
Op 9 juli vanaf 15:L00 kunnen we ook in levende lijve communiceren kom dan naar ons straatfeestJE, introducees† en belangstellende welkom!

Met vriendelijke groet
het straatcomitť Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/