Nieuwsbrief Fluwelen-Ortelius 20 oktober 2011

 

Beste medebewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
(de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

Voor je ligt weer de nieuwsbrief van de Fluwelen-Orteliusstraat.
Het is even stil geweest i.v.m. (prettige) afwezigheid van uw scribent maar nu weer volop nieuws en aankondigingen

De stand van zaken rondom de renovatie van de Orteliusstraat, fiets’pad’ Robert Scottstraat, invulling van de gekraakte Fatima/El Amienschool en natuurlijk ons Fluwelen Orteliusstraat ‘project van de eeuw’ het straatboekje ééééén het straatfeest 2012.

Even goed lezen dus!

 

Inhoudsopgave

 

1)      2 nov 2011 19:30 buurtcentrum RoSco, Robert Scottstraat 32 => Bijeenkomst bespreking voorstellen renovatie Orteliusstraat

2)      3 nov 2011 19:00 Buskenblaser Hoofdweg 458 => Wijkaanpak: stemmen! aanvraag boekje Orteliusstraat en straatfeest 2012

3)      fietsgelegenheid Robert Scottstraat

4)      26 okt 19:45 buurtcentrum RoSco, Robert Scottstraat 32 => bewonersavond over de woningen op het Robert Scottplein in de voormalige Fatima/El Amien school

5)      1 nov 2011 20:00 Robert Scottstraat 28 => informatieavond uw kind op de Katholieke Basis School (KBS) De Springplank? / de Brede school

6)      1 okt 2011 <= Oogst/buurtfeest

7)      Vraag verkoop woningen en dergelijke in de nieuwsbrief?

 

 

 

1) 2 nov 2011 19:30 buurtcentrum RoSco, Robert Scottstraat 32 => Bijeenkomst bespreking voorstellen renovatie Orteliusstraat (zie bijlage)

Inmiddels is het ontwerpteam bestaande uit het stadsdeel, bewoners en deskundigen een aantal keren bij elkaar geweest. Ook is de mist rondom het belangrijkste punt, de bomen, opgehelderd door een deskundig rapport.

Op 2 november a.s. is er een bijeenkomst gepland waar we in principe definitief moeten gaan beslissen wat er gaat gebeuren. Bijgevoegd zijn de notulen van het laatste verslag.

Ik zal separaat nog het bomen-onderzoek sturen, deze zal mogelijk bij een aantal mensen niet aankomen omdat deze te groot is (8MB).

 

2) 3 nov 2011 19:00 Buskenblaser Hoofdweg x458 => Wijkaanpak: stemmen! aanvraag boekje Orteliusstraat en straatfeest 2012

Inmiddels heeft het straatcomité een wijkaanpak-initiatief ingediend: boekje over de Fluwelen-Orteliusstraat door de bewoners waarbij we dit willen afsluiten met een feestelijk straatfeest in 2012. We moeten wel stemmen op dit initiatief anders gaat het niet door. Op 3 november wordt er gestemd in de wijk en op de informatieavond 2 november willen we alvast wat stemmen ophalen. De pakkende titel die we gekozen hebben voor dit initiatief is: ‘De Orteliusstraat uitgelicht’     Stemmen dus op 2 of 3 november!

Overigens willen we nog graag iedereen erbij betrekken dus als je een bijdrage aan het boekje (schrijven, ideeën, interviewen, foto’s, drukproces) of aan het feest (ideeën, voorbereiding, muziek, hand-spandiensten wil leveren: email ons!

 

3) Verbetering fiets/autoverkeer door de Robert Scottstraat

Het verbeteren c.q. veiliger maken van met name het fietsverkeer in de Robert Scottstraat is het op één na oudste nog niet uitgevoerde Actiepunt nummer 6 uit 2006 uit het bewonersoverleg van de buurt. Oplossing van dit punt wachtte eigenlijk op de totale vernieuwing van de buurt. Dit plan (ideeën festival 2008) is in stukjes geknipt en dit gedeelte komt achteraan. Er zal dus een min of meer tijdelijke oplossing komen zoals besproken in het afgelopen bewonersoverleg van 26 september 2011, Zie de bijlage voor de tekening

 

4) 26 okt 19:45 buurtcentrum RoSco, Robert Scottstraat 32 => bewonersavond over de woningen op het Robert Scottplein in de voormalige Fatima/El Amien school

Zoals in punt 3 al is aangeroerd vindt de verbetering van het hart van de buurt in fasen plaats. Josef kerk, Robert Scottplein, Fridtjof Nansenhof, Brede School en Fatima/El Amien school |(en ROC?) worden dus gefaseerd opgeleverd. Het motto van de buurt is ‘Veilig en prettig leven’. Eén van de grootste problemen is dat er geen ogen en oren rondom het hart van de buurt; het Robert Scottplein, zijn. Uit het ideeën festival kwam dan ook naar voren dat er aan 1 of 2 zijden ogen en oren moesten komen. Met de bouw van woningen in de school zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van deze ideeën. Op deze avond  de eerste informatie

 

5a) 1 nov 2011 20:00 Robert Scottstraat 28 -> informatieavond over uw kind op de Basis School ‘De Springplank’

Dinsdag 1 november om 20.00 uur organiseren de ouders van De Springplank een informatiebijeenkomst voor ouders die op zoek zijn naar een goede buurtschool. Tijdens deze bijeenkomst geeft de directie informatie over de school, ontmoeten de ouders andere geïnteresseerde ouders en de ouders brengen hen op de hoogte van het ouderinitiatief. Natuurlijk is er ook tijd om al jullie vragen te beantwoorden. Zie ook in de bijlagen de flyer van de Ouderraad met de uitnodiging.

5b) Brede school

Het besluit (en gelukkig ook de gelden) tot het komen van een ‘Brede School’ ligt al een tijdje vast. Wat is een brede school nu precies? Dat staat niet zo exact vast. Wel staat vast dat er meer gebeurt dan alleen het reguliere onderwijs zoals bijvoorbeeld de tussen- en naschools opvang. In deze brede school zal ook een Multi Functionele Accommodatie komen (MFA) die ook voor en door de buurt gebruikt kan worden. Nu de eerste woningen van de Laan van Spartaan worden opgeleverd zullen ook deze kinderen op de school komen. Dit biedt dus tevens de mogelijkheid tot een betere menging van de school.

 

6) 1 oktober 2011: Oogst/buurtfeest/buurttuin

Velen zullen het niet ontgaan zijn: het Oogstfeest. Dit komt voort uit het initiatief tot een buurttuin. Een echt oogstfeest, tevens een buurtfeest. De studenten van de TH in Delft hadden een heuse elektrische raceauto staan die veel bekijks trok, fanfare, vanaf 15:00 uur allerlei dhz activiteiten en in de avond heel veel voorstellingen o.a. van de kinderen uit de buurt. Een leuke happening, jammer dat de Orteliusstraat wat ondervertegenwoordigd was.

 

7) vraag huis te koop in de nieuwsbrief?
Er was een vraag of we in de nieuwsbrief ook huizen te koop wilden zetten. We hebben in 1e instantie als comité besloten dat niet te doen (te veel ‘spam’) en verwezen naar de Googlegroup maar zijn benieuwd wat jullie er van vinden. Laat het ons weten.

 

Ook ander feedback is natuurlijk welkom.

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/