Beste buren

 

Uit de enquête voor ons boekje ‘Leven in de Fluwelen Ortelius’ kwam al tevoorschijn dat er veel kattenliefhebbers in de straat wonen.

In deze nieuwsbrief veel kattennieuws   

 

Tehuis gezocht voor lieve zwart-witte kat (poes?)

Al sinds een hele tijd loopt er een heel lieve zwarte witte kat in de Orteliusstraat, zie eerdere berichten. Inmiddels is deze poes weliswaar een echte Fluwelen-Ortelius bewoner maar moet waarschijnlijk wel naar het asiel.
Is er misschien iemand die een plekje heeft voor deze kat zodat deze een echte Fluwelen-Orteliusser wordt? kan goed overweg met ander poes volgens de tijdelijk opvang.
email ons … info@fluwelen-Ortelius.nl

 

Nog een katje gevonden

Afgelopen zondagavond 13 november hebben wij deze kat op straat aangetroffen ter hoogte van Orteliusstraat 334. Het is een kater van ongeveer 1-2 jaar oud.

Is deze kat van u of weet u waar hij thuishoort?
email ons … info@fluwelen-Ortelius.nl

 


maandag 17 december : feestelijk uitluiden van jaar

Schijf maandagavond 17 december alvast in je agenda, het buurtfeest in de Boeg. Luidt het jaar samen met ons gezellig uit en maak kennis met iedereen die in/voor de buurt iets doet en betekent. Van harte aanbevolen door ons straat comitéLuchtvervuiling

 

Met de beslissing om op de A10 bij ons achter weer 100km/h te mogen rijden (na 80km/h sinds 2005) heeft mevrouw Schultz van Haegen mij niet blij gemaakt. Omdat ik naar aanleiding van de ontploffingen in Fukushima een radioactiviteitsmeting heb in mijn huis (1056PA) leek het me een goed idee om dat ook op te zetten voor het NO2 niveau. Dit is immers een goede indicatie voor de vervuiling door autoverkeer. Helaas was het niet mogelijk om met de via conrad.nl te verkrijgen NO2-sensoren een betrouwbare indicatie te krijgen, al was het maar een relatieve. Tenslotte is de radioactiviteit dat ook.

 

Gelukkig is de club Milieudefensie nogal begaan met de luchtvervuiling en heeft een programma opgezet om op een aantal locaties in Amsterdam buurtinititatieven te steunen voor meetpunten met zogeheten Palmes buisjes. Deze nemen gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld vier weken) NO2 op uit de omgevingslucht en geven dan een gemiddelde waarde na bepaling een een laboratorium. Deze waarde kan dan worden geplot op een vervuilingskaart. Ook de GGD en RIVM hebben samen een website maar er kunnen altijd nog meer metingen bij. Zo is er een meetpunt op Van Galenstraat 255 die boven de (reeds royale) maximale waarde zit voor NO2. Omdat mijn huis wat verder van de Van Galenstraat ligt zou deze meting alleen de vervuiling van de A10 weergeven.

 

Daarom bij deze een oproep: Milieudefensie wil de helft van de kosten van een jaar lang meten met Palmesbuisjes voor z'n rekening nemen. Deze bedragen EUR600. Daarom wil ik graag medesponsors die ieder een tientje lappen om zo'n buisje bij mij boven op te hangen zodat we een indruk krijgen hoeveel rotzooi we inademen (of dat het misschien wel meevalt). Uiteraard worden de meetresultaten op deze pagina bijgehouden! Graag contact via email ( info@fluwelen-Ortelius.nl)

 

Uw webmaster Tjerk


Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/
Amsterdam West RobertScottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Buurtparticipatie:  http://www.buurtparticipatie.nl/
ABC West: http://www.abc-west.nl/

 

Buurtcoördinator Robert Scottbuurt (stadsdeel) : San San Liem  S.Liem@West.Amsterdam.nl

Wijkagent (buurtregisseur): Inge van Poecke: Inge.van.Poecke@amsterdam.politie.nl

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl


meldingen: https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8