Beste Fluwelen-Ortelius straatgenoten

 

1)      Voor de nieuwe bewoners:

Allereerst hartelijke welkom in de straat, we hopen en verwachten dat jullie je snel thuis zullen voelen in dit bijzondere hoekje van Amsterdam.

Je ontvangt hierbij de nieuwsbrief  van de Fluwelen-Ortelius. Deze gaat naar alle mensen die in de straat wonen waar we een emailadres van hebben gekregen.

(nb. er zijn ca 294 appartementen, waarvan ca 41 huizen niet bewoond zijn of geen email hebben of in een heel enkel geval geen email willen.

Van de overige 253 huishoudens zijn er 202 via deze email direct bereikbaar en sommige via hun buren)

De Fluwelen-Ortelius is de Orteliusstraat tussen Jan van Galenstraat en Erasmusgracht inclusief de hoekpanden (die op de Orteliusstraat uitkijken)

Sinds 2005 ijveren we voor gezamenlijk activiteiten en hebben we de infrastructuur opgezet om met elkaar te communiceren middels facebook, email, de website en ook gewoon door langs de deuren te gaan. Er is een boekje over dit stukje van de straat en door de straat uitgegeven bij het vorige straatfeest 2012, er zijn nog boekjes beschikbaar, email ons

In de handtekening van ons adres staan de belangrijkste contactgegevens

 

2)      Vrijdag 15 sep 14:30 uur Keep it clean day

Op vrijdag 15 september vindt er in Amsterdam de ‘Keep it clean day’ plaats. De Fluwelen-Ortelius doet daar ook  aan mee.

We gaan dan de straat een extra schoonmaakbeurt geven

Het stadsdeel faciliteert met diverse zaken zoals grijpers, vuilniszakken enz.

Ons plan is om in 2 groepjes (even en oneven kant) om 14:30 vanaf de Erasmusgracht naar de Jan van Galenstraat te gaan en onkruid en vuil weg te halen.

Wie kan en wil er met ons meedoen? Geef je op info@fluwelen-Ortelius of kom gewoon met of zonder bezem naar ons toe.

We mailen je dan eventuele nader info. Kijk ook op https://www.amsterdam.nl/afval/keep-it-clean-day/

 

3)      (niet) Fietsen op de stoep

Er is wel enige bewustwording ontstaan sinds onze vorige acties maar de indruk bestaat dat dat toch met name onder de toch al gewillige mensen is.

We gaan binnenkort met het stadsdeel verder praten over mogelijk maatregelen.

Dat we daar nog niet eerder aan toegekomen zijn heeft ook te maken met onze eigen beperkte tijd.

 

4)      Facebook Fluwelen-Ortelius

Via de facebook pagina’s vinden af en toe goede communicatie plaats. Zo is eindelijk de verkeerd parkerende bestelauto aangepakt, worden katten en sleutels teruggevonden en is laatst ook een gezamenlijk actie geweest rondom het illegale koffiehuis ’terras’ op de hoek. Ook overbodige spullen vinden soms huns weegs op die manier.

 

5)      Straatfeest 21 juni 2018?

Zoals in onze vorige nieuwsbrief (van 21 feb) al aangegeven: we hebben een grappige traditie gecreëerd door te zeggen dat we om de zes jaar een groot straatfeest organiseren. Inmiddels is dat inderdaad een traditie want in 2006 en 2012 is er een groot straatfeest geweest. En met 2x start een echte traditie. Waarschijnlijk zijn we de enige straat ter wereld met deze bijzonder traditie en daarom wilden we als straat in 2018 graag weer een straatfeest organiseren. Wie ‘we’ precies zijn weten we echter nog niet. Is er een enthousiaste club die dit wil regelen? Zijn er hechte buur-klupjes die dit op zich willen nemen? Is er een club dertigers?, veertigers? die echt weten wat feesten is? Of gaan we gewoon gezellig met z’n allen iets doen? Laat het ons weten en/of geef je op. Ook alle ideeën en hulp zijn welkom.

Zie ook punt 4 Facebook, laat het maar lekker rondzingen

 

p.s. over de halfdode berk bij nr 367 is diverse malen contact geweest, het stadsdeel wil het nog even aanzien…

Met vriendelijke groet

Tjerk, Caro, Thea, Yolande en Paul

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat besloten Facebook: https://www.facebook.com/groups/487919621360852

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West Robert Scottbuurt Facebook: http://www.facebook.com/groups/Robertscottbuurt

Amsterdam West Robert Scottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

Huis van de buurt De Boeg Facebook: https://www.facebook.com/huisvandebuurt

Gebiedsmakelaar Robert Scottbuurt (stadsdeel): Chantal Buitenhuis C.Buitenhuis@amsterdam.nl

Wijkagent: Miel Beckers Miel.Beckers@politie.NL tel. 0900 88 44

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl

meldingen (problemen straatmeubilair, afval enz): https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8