Beste Fluwelen-Ortelius buren

Dear neighbours

 

                Heel veel nieuws uit onze straat, lezen dus!

Many news-items for our street: read this email or the sort English version (attachment).

 

Tijdens onze laatste welkomstronde in de straat de afgelopen weken zijn we ook veel Engels sprekende buren tegengekomen daarom zullen we de 'highlights' soms ook in het Engels vertalen.

During our last welcome-round we met a lot of people from around the world, Brasil, Russia, Spain, France, New-Zealand, USA, Greece etc. Therefore we will translate some highlight of the newsletter in English, see attachment for the highlights in English.

Please email us if you appreciate the highlights in English, if enough people appreciate it, we might continue this.

 

p.s. We plaatsen de diverse items, soms ook foto's, ook in Facebook daar kun je er eventueel 'live' op reageren.

 

1)      Welkomsronde/welcome round (+ collecting email)

Jullie hebben alweer een tijdje niet van ons gehoord, het laatste bericht ging over de gezellige nieuwjaarsborrel op 5 januari in Fox & Solo op de hoek..

Regelmatig, meestal 1x per 2 jaar, gaan we de deuren langs om nieuwe mensen welkom te heten en te informeren over wat er gebeurt in de buurt en waar men informatie kan vinden over dit stukje straat op de website en facebookpagina's. Tevens halen we de email van de mensen op.  Dit keer waren er erg veel wijzigingen sinds 2 jaar geleden, liefst 48 wijzigingen! Met de emaillijst van de straat kunnen we nu 85% bereiken van alle 287 huishoudens. Er worden een 5-tal woningen verbouwd, 24 huishoudens hebben of willen geen email en 13 huishoudens hebben we nog niet kunnen bereiken. Dat betekent dat we 96% van de straat die we kunnen bereiken per email ook echt bereiken via de email. Dankzij de welkomstronde lezen nu ook meer buren de facebookpagina's. Dus ben je je kat, sleutels of echtgenoot kwijt of wil je een ladder van 16 meter zie de facebook pagina.

Voor de nieuwe bewoners: Er is een eigen straatboekje, 1 exemplaar is voor € 3 te koop (email us)  of voor € 13 in de Nieuwe Boekhandel op de Bos en Lommerweg.

2)      2x Lente offensief/spring offensive:

7 april 2018 vanaf 14:30 bij nr 360 en om 16:30 in Fox & Solo

Spring is again in the air and therefore Spring offensive:
We proberen de straat zo groen mogelijk te maken en daarom houden we altijd in de lente een zogenaamd lenteoffensief. Dit jaar doen we dat in 2 gedeelten.

-          Op 7 april staan we vanaf 14:30 met gratis bloembollen en zaadjes, koek en zopie bij nr 360 op straat.

o   Kom gratis een zakje bloembollen of zaadjes ophalen en/of drink een 'bakkie leut' mee en ontmoet mensen uit de straat

o   Neem gerust een stoeltje, kinderen of een stukje eigen gebakken appeltaart mee als je daar zin in hebt

o   Om 16:30 verkassen we naar het café'tje op de hoek Fox & Solo. Daar zal een echte deskundoloog van Sprinklr ons vertellen welke planten in de geveltuin en boomspiegels het goed doen en hoe je het beste kunt onderhouden.

-          Ergens in mei, datum staat nog niet exact vast, gaan we boomspiegelbakken verfraaien, daar willen we ook vergroeningssubsidie voor aanvragen

o   Even kant: omheinen en ca 7 cm tuinaarde erop zodat de planten goede aarde hebben

o   Oneven kant de huidige groenplanten eruit halen (behoorlijk werk) zodat de bewoners er gezelligere vegetatie in kunnen plaatsen

Daarvoor willen we inventariseren wie er mee wil doen. Op dit ogenblik zijn dit waarschijnlijk al de nr's 370, 360, 369 en 323. Voor klaar maken van de boomspiegels hebben we ook nog menskracht nodig. Dus onze vragen aan jullie:

a)       Wie wil er mee doen met de verbetering van de boomspiegels? (meestal maar niet altijd de begane grond bewoners)

b)      Wie wil er mee helpen met het klaar maken van de boomspiegels?

Gaarne voor 9 april antwoorden we plannen dan de 2e (werk)dag, waarschijnlijk  op zaterdag 28 apr of 5 mei

 

3)      Straatfeest/street party 25 aug 2018!

In 2006 hebben we ons 1e straatfeest na 1946 gehouden. Toen in 2012 de herprofilering met o.. de nieuwe bomen van de straat haar einde naderde hebben we opnieuw een straatfeest georganiseerd. We zeiden destijds gekscherend dat we dat iedere 6 jaar gingen doen. Toen we dat verhaal vertelden tijdens de nieuwjaarsborrel waren er een paar mensen enthousiast en nu hebben we zowaar na 6 jaar weer een straatfeestcomité 2018: Joris, Lizzy, Yolande, Thea, Jens, Margot en Paul.

è Reserveer alvast 25 augustus in je agenda

è Heb je ideeën? Email ons of spreek ons aan!

è Wil je zelf iets doen? Schminken, vrijwilliger? Geef je op!

We komen 8 april weer bij elkaar dus reageer liefst voor die tijd

 

4)      Honden/dogs

Honden zijn onze trouwste begeleiders op ons levenspad en daar genieten de mensen dan ook veel van. De meeste mensen zorgen goed voor hun hond en letten er ook goed op dat hun hond geen overlast geeft. Helaas is er de laatste maanden veel ergernis over toenemende onopgeruimde hondenpoep op straat en in de geveltuintjes en boomspiegeltuintjes.

Er zijn overigens misschien ook mensen met honden van buiten onze straat die voor overlast zorgen. Laten we beginnen te denken dat dit deels ook komt doordat mensen de regels in Amsterdam wellicht niet kennen:

è een hond moet aangelijnd zijn tenzij er losloopgebied staat (bv rondom het Erasmuspark) Als een hond aangelijnd is kun je hem sturen waar hij zijn behoefte doet

è Hondepoep dient altijd opgeruimd te worden

è Als laatste: je laat je hond natuurlijk niet in de (gevel-of boomspiegel)tuin van een ander poepen

Een ongelukje kan natuurlijk gebeuren maar lieve buren, ruim het dan svp op.

Zie ook de geldende regels.

Uiteraard de goede mensen niet te na gesproken en bedenk er zijn nog veel ergere zaken als hondenpoep dus beste mensen bedwing ook een beetje je ergernis. Ikzelf ruim ook wel eens wat op van een ander en dat geeft soms ook een goed gevoel als het niet te vaak gebeurt

 

5)      Oproep voor Leo/call for Leo

Leo is de wat oudere accordeonist (zonder internet) in de straat op nr 296. Toen we hem spraken tijdens de welkomstronde vroeg hij ons wie er trompet in de buurt speelde want die hoorde hij soms. Hij zou daar graag mee in contact komen om eens samen te spelen. Ook met een ander instrument zou Leo dat erg leuk vinden. Daarom een oproep: wie wil er/ vindt het gezellig om samen te spelen met Leo? Email ons!

 

6)      voortgang vernieuwing buurt/status renovation neigbourhood

In de Robert Scottbuurt vinden de laatste grote straatrenovatie werkzaamheden plaats. Zoals jullie hebben gezien zijn de (mooie) kastanjebomen gekapt in de Robert Scottstraat.

We verwijzen even naar de website van het stadsdeel waar je alle informatie kan vinden.

Vooral fase 3, 4 en 5 die 2 april a.s. start zullen wellicht wat overlast geven maar we krijgen er hopelijk iets mooier voor terug  

Ook het Bos en Lommerplantsoen bij het vm GAK-gebouw wordt in de aankomende tijd aangepast en hopelijk ook weer wat groener.

 

7)      Bijeenkomst Schoon/keep the streets clean 11 apr 19:00 Wachterliedplantsoen 1

Op initiatief van buurtbewoners Joost Beets en Roderik Rotting  uit de Gibraltar- en Landlustbuurt is er een brede bijeenkomst voor Bos en Lommer gericht op het schoon en leefbaar houden van de buurt. Wat kunnen we samen met de gemeente eraan doen?
email s.v.p. C.Buitenhuis@amsterdam.nl als je dit wilt bijwonen. Vanuit onze straat is er vast wel animo voor.

 

8)      Informatie Politie / information police 3 april 19:00 De Boeg, Hoofdweg 495

'Samen houden wij uw buurt veilig' Dagelijks zijn medewerkers van de Politie en stadsdeel West actief om jouw buurt veilig te houden. Signalen over verdachte locaties, personen en situaties zijn hierbij onmisbaar. Mede dankzij alle tips weten we wat er speelt in jouw wijk. Regelmatig ontvangen wij vragen over de juiste wijze van het melden van (verdachte) signalen en de werkwijze van Politie, gemeente Amsterdam en Meld Misdaad Anoniem. Wij nodigen ...je graag uit voor een Vraag & Antwoord bijeenkomst over veiligheid en het melden van verdachte situaties. De wijkagent en de veiligheidsmedewerkers van het stadsdeel beantwoorden al je vragen.

 

9)      straatnaamborden / streetnamesign

Het lijkt te lukken. De artiest Paul Fennis is in de hele stad bezig om wat gezellige informatie over de straat op te hangen naast de ietwat saaie straatnaamborden. Een heleboel seinen staan al op groen, nog een enkel kleine hobbeltjes en wellicht kunnen we het straatnaambord als speciaal item onthullen op ons straatfeest op. André ook nog bedankt voor het mede aanzwengelen!

Met vriendelijke groet

Tjerk, Thea, Yolande, Saskia en Paul

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat besloten Facebook: https://www.facebook.com/groups/487919621360852

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West Robert Scottbuurt Facebook: http://www.facebook.com/groups/Robertscottbuurt

Amsterdam West Robert Scottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

Huis van de buurt De Boeg Facebook: https://www.facebook.com/huisvandebuurt

Gebiedsmakelaar Robert Scottbuurt (stadsdeel): Chantal Buitenhuis C.Buitenhuis@amsterdam.nl

Wijkagent: Miel Beckers Miel.Beckers@politie.NL tel. 0900 88 44

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl

meldingen (problemen straatmeubilair, afval enz): https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8