[English below]

Een nieuw jaar, en weer veel nieuwe gezichten in de straat. Vind je het leuk om oude bekende en nieuwe buren te ontmoeten en even te proosten op 2020? Kom dan op zondagmiddag 19 januari 16:00 naar de Fluwelen Ortelius nieuwsjaarborrel in buurtcafé Fox & Solo.

Deze nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd door het straatcomité van dit stukje 'Fluwelen' Orteliusstraat. Wij zorgen voor een lekker hapje!


We hopen je te zien in Fox & Solo de 19e!


Fluwelen Ortelius?

De naam "Fluwelen Ortelius" is al in omloop sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Ondanks dat de huizen werden gebouwd tijdens de crisisjaren, kregen de woningen tussen de Jan van Galenstraat en de Erasmusgracht een wat luxere uitvoering, met een erker en een badkamer. Dit leverde dit deel van de straat de bijnaam het "Fluwelen Endje" op. Die naam is door de bewoners trots omgevormd tot "Fluwelen Ortelius". Zie ook het speciale Fluwelen-Ortelius straatnaambord bij de Erasmusgracht.

Met vriendelijke groet

Tjerk, Thea, Yolande, Saskia en Paul

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: https://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius


Orteliusstraat besloten Facebook: https://www.facebook.com/groups/487919621360852

Orteliusstraat Linkedin: https://www.linkedin.com/ (zoek op groep Fluwelen-Ortelius)

Donaties: NL13SNSB8823048435 tnv. Penningmeester Fluwelen-Ortelius Tjerk Schuringa


Gebiedsmakelaar Robert Scottbuurt (stadsdeel): Chantal Buitenhuis C.Buitenhuis@amsterdam.nl

Wijkagent: Miel Beckers Miel.Beckers@politie.nl tel. 0900 88 44

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl

Meldingen (problemen straatmeubilair, afval enz): https://meldingen.amsterdam.nl

Amsterdam West Robert Scottbuurt Facebook: https://www.facebook.com/groups/Robertscottbuurt

Amsterdam West Robert Scottbuurt: https://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Amsterdam West https://www.west.amsterdam.nl/

ABC West: https://www.abc-west.nl/

Huis van de buurt De Boeg Facebook: https://www.facebook.com/huisvandebuurt

-----------------------------------------------------------------

[English]

New Year's Drinks - Meet your neighbours from the Orteliusstraat

A new year has started and many new people have moved to the Orteliusstraat throughout 2019. Come and meet your new neighbours and the ones you already know, on Sunday 19 January during our get together at Café Fox & Solo. This getogether is organized by the Orteliusstraat Street committee.

From 4 PM we will have a toast on 2020. We will make sure there will be some delicious bites to go with the drinks.

We are looking forward seeing you there!

(Street committee Orteliusstraat)

Thea, Paul, Tjerk, Yolande & Saskia

Fluwelen Ortelius ("Velvet" Ortelius)?

The nickname 'Fluwelen Endje' (Velvet End) for the part of the Orteliusstraat between the Jan van Galenstraat and the Erasmusgracht exists since the 30s of the last century. The name came into circulation because of the more 'luxurious' style the houses on this part of the street were built in. They had a bay window and a bathroom. During the years that followed the residents turned it into "Velvet Ortelius".