Beste buren van de Fluwelen Ortelius (dear neighbors), 
 
Wij wensen jullie een fijn 2021 waarin we de Covid-19 ellende van 2020 vervangen door prettigere zaken.
Laten we samen proberen mooie en gezellige herinneringen te maken 😊
Al een tijd niets gehoord van ons?
Dat kan kloppen. Door de Covid-19 perikelen en mijn verhuizing binnen de straat hebben wij even op een laag pitje gebrand.
Maar gelukkig begint 2021 met hoopvol nieuws, het vaccin!
(wishing to make happy memories together in 2021, especially now the vaccine is coming)
 
In deze nieuwsbrief:
 
 1. Gebruik van de stoep (use of the sidewalks)
 2. Nieuw lid straatcomité gevraagd (wanted new member streetcomittee)
 3. Schoonste straat van Bos en Lommer (clean street)
 4. Kerstbomen (X-mas trees)
 5. Adoptanten vuilniscontainers (adopting garbage bins)
 6. Nieuwe boom bij 363 (new tree)
 7. Boomspiegeltuinen (treemirror gardens)
 8. Activiteiten (activities) 2021
 9. Straatcomité (streetcomittee)
 
 
 1. Gebruik van de stoep (use of the sidewalks)

 
De herstructurering van de straat in 2012 is qua groen een groot succes geweest omdat onze straat heel erg vergroend is geworden met alle boomspiegeltuinen.
Helaas was er ook een letterlijke schaduwzijde en dat is dat we maar moeilijk de stoep opkomen met onze fietsen, bakfietsen, brommers en motoren door de straatinrichting.
Een aantal jaren geleden hadden we bedacht dat we stoepopgangen konden maken zodat we op een aantal plaatsen makkelijker de stoep op konden komen.
Door allerlei reorganisaties en bezuinigingen bij de gemeente is dit plan enkele jaren! blijven liggen ondanks onze herhaalde oproepen.
Er is nu gelukkig een nieuwe contactpersoon en deze heeft de zaken weer opgepakt. De geplande opgangen zouden enkele parkeerplaatsen kosten.
We stonden in december op het punt dit voorstel (opnieuw) aan de straat voor te leggen maar nu blijkt dat inmiddels de parkeersituatie i de buurt gewijzigd is.
Tot vreugde van sommigen en verdriet van anderen kunnen er in onze straat geen parkeerplekken meer opgeheven worden door de gewijzigde plannen, de parkeerdruk is te hoog.
Het probleem van het gebruik van de stoep is dus niet goed 100% oplosbaar. Uiteraard is het probleem wel grotendeels oplosbaar als volgt:
Fiets en brommer niet op de stoep, de stoep is bedoeld voor voetgangers, spelende kinderen en rollatorende bejaarden😊
Het probleem dat je moeilijk de stoep op kunt door de geparkeerde auto’s speelt vnl. in de avond als de hele straat vol geparkeerd staat.
En ja, het kan zijn dat je een stukje moet lopen met een vehikel, maar dat schijnt gezond te zijn 😊
(No special measures yet, please us the sidewalks only  to walk)
 
 1. Nieuw lid van het straatcomité gevraagd (new member streetcomittee wanted)
 
We zijn op zoek naar een nieuw lid van het 5-koppige straatcomité. We hebben onlangs gezellig afscheid genomen van Yolande als comitélid maar ze blijft actief als bewoner in de straat.
Yolande heeft o.a. veel voor het laatste straatfeest in 2018 betekend. Het kost in principe weinig tijd en je leert zo weer eens ander mensen kennen.
Het kost in het algemeen weinig tijd en kan heel gezellig zijn … Heb je interesse email ons, info@fluwelen-Ortelius.nl (if you want to join the committee please email us)

Toevoeging 2021/1/16: we hebben een nieuw lid: Karin Graetz! Introductie wordt op dit moment opgesteld.
 1. Schoonste straat van Bos en Lommer (clean street)
7 december was er een zoom-meeting waarin de uitslag bekend werd gemaakt van de schoonste straat.
Onze straat is niet in de prijzen gevallen maar eindigde in de middenmoot als tiende tussen de ander negentien straten die meededen. (we were 10th out of 19 streets)
Dat is niet zo gek want de straten die meededen zijn natuurlijk het neusje van de zalm 😊
Uiteraard doen dit kwartaal weer mee (we join the competition first quarter of 2021). Met name de begane grond bewoners: helpen jullie mee door af en toe wat op et ruimen voor je deur?
Hopelijk is de verbouwwoede in 2021 wat minder want dit jaar lijkt wel iedereen te verbouwen en dat geeft veel rommel in de straat.
Nog even de regels voor grof vuil: tussen wo 21:00 uur en do 8:00 aan de stoeprand. In de praktijk zet iedereen het neer bij de vuilcontainer eilanden maar zet het dan svp NIET op de ijzeren plaat.
Dan kan de bak nl. niet geleegd worden.  Legen van de containers en ophalen grof vuil gebeurt nl door een ander wagen op andere tijdstippen.
 1. Kerstbomen opruimen

Vorig jaar waren de kerstbomen 🎄 als zwerfbomen nog heel lang op straat te zien. Nu heeft de gemeente inzamelpunten gerealiseerd. Ook in Bos en Lommer.
Het lijkt mij een mooi idee om onze jeugd bij het inleveren van de kerstbomen te betrekken.
Ze kunnen wel wat vertier gebruiken en ze dragen op deze manier bij aan een schone straat. Je kan er ook een ‘heitje voor een karweitje’ van maken.
De gemeente geeft duurzame cadeautjes 🎁 weg aan iedereen die zijn kerstboom op bepaalde dagen inlevert bij het Wachterliedplantsoen.
Speciaal voor de deelnemers van De schoonste straat van Bos en Lommer heeft de gemeente meer cadeautjes beschikbaar gesteld.
Dus hup de kerstboom achter op de fiets en fluks op vrijdag 8, 15 en 22 januari tussen 11.00 en 15.00 uur naar het Wachterliedplantsoen alwaar je voor je ingeleverde kerstboom een duurzaam cadeautje 🎁 krijgt.
(bring your christmas tree on the above mentioned time and place and receive a present)
Je mag kiezen uit een huisparfum van Foret Atelier, een vette kaars van Cascoland of een bijenhotel van Stadshout.
En beste mensen als je kerstboom toch bij de vuilniscontainer zet … dan svp alleen woensdagavond ander zwerft ie er weer een hele week.
 
 1. Adoptanten vuilniscontainers (adopting garbage bins)
We zijn heel blij met onze 5 adoptanten die helpen de ruimte rondom de containers schoon te houden, en/of te melden via de speciale WhatsApp lijn.
Voor alle vuilcontainers, behlave die bij 314, zijn adoptanten: voor de Erasmusgracht, de  Orteliusstraat 362, 328 en 288 bij de Jan van Galenstraat.
Zij hebben een sleutel van de zijkant en kunnen als iets vastzit deze openmaken en soms het euvel verhelpen.
Ook melden zij via WhatsApp als een bak vol is en dan wordt in principe de bak binnen 24 uur geleegd.
Eventueel houden zij de bak schoon en aan het einde van het jaar is er vaak een speciale meeting/attentie voor de adoptanten.
Als er nog mensen adoptant willen worden; graag!  email ons dan even (do you want to join the adopters of garbagecontainers, please email us, especially near 314)
De huidige adoptanten Ronald, Yolande, Casper, Paul, Aad, André hartstikke bedankt voor jullie aandacht voor de straat.
 
 1. Nieuwe boom bij 363 (new tree)
 
In november 2013 zijn er aan de even kant 8 verschillende soorten bomen geplant o.a. 5 nieuwe berken.
Helaas sloeg 1 van de berken niet goed aan, dit hebben we al in 2015 gemeld maar … ambtelijke molens malen langzaam en soms zijn er ook andere prioriteiten.
Het lijkt er nu echter toch op dat de nieuwe boom bij 363 er eindelijk gaat komen.
Ons is verzekerd dat deze tussen okt 2020 en mrt 2021 geplant wordt. We zijn benieuwd!
(we get a new tree hurray!)
 
 1. Boomspiegeltuinen (treemirror gardens)

Aan de even kant worden de meeste boomspiegeltuinen door de bewoners onderhouden.
Aan de oneven kant is dat wat minder. Dus als je mee wilt helpen met de straat fleurig en divers te maken voor de insecten en vogels: adopteer een boomspiegeltuin (adorn your treemirrorgarden)
Mocht je daar hulp bij willen, email ons. De boomspiegels kunnen ook door 1-hg of 2-hg onderhouden worden maar vaak ook door de bewoners van de begane grond of nog beter door samenwerking
 
 
 1. Activiteiten (activities) 2021
Voorlopig zijn er geen activiteiten gepland ivm de Covid-19 crisis en dus ook geen nieuwjaarsborrel.
Wellicht dat we wel een bollenactie in mrt gaan houden, iedereen in zijn/haar eigen geveltuintje of boomspiegel.
Heb je nog ideeën en/of wil je zelf een actie ondernemen: we horen het graag als we kunnen helpen.
(Any ideas? email us)
 
 1. Straatcomité (Streetcomittee)
In januari komen we altijd bij elkaar, dechargeren we de penningmeester (of niet natuurlijk 😊) en bespreken we het nieuwe jaar.
Dit jaar zal dat kort zijn en wellicht digitaal. De straatkas bevat momenteel €405,21 genoeg voor een bollenactie in de lente.
 
Tot slot: met name voor de nieuwe bewoners: In de Nieuwe Boekhandel op de Bos en Lommerweg is ons eigen boekje van de Fluwelen-Ortelius straat dat we in 2012 gemaakt hebben te koop.
Mochten ze het daar niet meer hebben email ons dan, we hebben nog enkele exemplaren. (email us if you want the special book written by, for and over the 'Velvet Ortelius', the part of the street where you live in)
 
Met vriendelijke groet,
Tjerk, Thea, Saskia en Paul
 

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: https://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius


Orteliusstraat besloten Facebook: https://www.facebook.com/groups/487919621360852

Orteliusstraat Linkedin: https://www.linkedin.com/ (zoek op groep Fluwelen-Ortelius)

Donaties: NL13SNSB8823048435 tnv. Penningmeester Fluwelen-Ortelius Tjerk Schuringa


Gebiedsmakelaar Robert Scottbuurt (stadsdeel): Chantal Buitenhuis C.Buitenhuis@amsterdam.nl

Wijkagent: Miel Beckers Miel.Beckers@politie.nl tel. 0900 88 44

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl

Meldingen (problemen straatmeubilair, afval enz): https://meldingen.amsterdam.nl

Amsterdam West Robert Scottbuurt Facebook: https://www.facebook.com/groups/Robertscottbuurt

Amsterdam West Robert Scottbuurt: https://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Amsterdam West https://www.west.amsterdam.nl/

ABC West: https://www.abc-west.nl/

Huis van de buurt De Boeg Facebook: https://www.facebook.com/huisvandebuurt