Het Fluwelen Orteliusboek

Op 1 september 2012 tijdens het straatfeest werd het boek “Leven in de Fluwelen Ortelius” aangeboden aan Ella Vogelaar, de vroegere minister van Wonen, wijken en Integratie. Het boek gaat over het stuk Orteliusstraat tussen de Jan van Galen en de Erasmusgracht. Het werd in de jaren dertig gebouwd; oranje daken, groene bomen, huizen met erkers en een badkamer. In het boek wordt het leven in de straat vanaf de bouw in de jaren dertig tot vandaag beschreven, met veel historisch (foto)materiaal en met interviews met bewoners. Verder zijn er de fotocollages; van de deuren in de straat, de (gevel)tuinen en de seizoenen.

P1010349.JPG

Het boek kan nu aangeschaft worden bij de Nieuwe Boekhandel op de Bos en Lommerweg en bij de Stadsboekwinkel, Gebouw de Bazel, Vijzelgracht 32.

P1010352.JPG

Ondertussen hebben we weer veel nieuwe verhalen en oude foto’s ontvangen. Ze zijn zeer welkom. Voor een tweede druk; digitaal of anderszins.

Voorgeschiedenis:
Zomer 2011
: Aanvrage bij het stadsdeel voor een budget bij buurtparticipatie. Dankzij de stemmen in onze straat wordt onze aanvrage gehonoreerd. Daarna volgt een oproep begin januari 2012 aan straatbewoners om een bijdrage te leveren aan het houden van interviews, aan redactiewerk en aan de vormgeving.

Januari 2012: Een aantal actieve bewoners vormen een redactieraad. Al brainstormend en interviewend groeit het boekje steeds meer uit tot een echt boek. Het aantal interviews breidt zich uit; met straatbewoners die hier al hun hele leven wonen tot kersverse straatbewoners. Vragen zoals: ‘wie was Ortelius eigenlijk’ en ‘wie was de architect van onze straat’ worden beantwoord. De onderwerpen voor de fotoreportages houden gelijke tred met het groenen van de bomen. (Gevel)tuinen, deuren, (huis)dieren, straatmeubilair, seizoenen, muziekinstrumenten… sommige onderwerpen hebben het gehaald, andere zijn afgeschoten.

Voorjaar 2012: Tijdens het interviewen valt ons op hoe enthousiast iedereen reageert. Zowel de bewoners die geïnterviewd worden als degenen die interviewen. Bewoners en oud-bewoners komen met ontroerende verhalen, en met prachtige oude (soms verkreukelde) zwart-wit foto’s uit de ‘zwart-wit’ periode van de straat.

Zomer 2012: Wie zijn eigenlijk de bewoners anno 2011? Om daar meer inzicht in te krijgen, gaan we met een korte vragenlijst langs de deuren. Ook hier verrast ons het enthousiaste onthaal dat onze korte vragenlijst oproept. De uitkomsten van de enquête levert een verrassing op: in ruim tien procent van de ondervraagde huishoudens woont een psycholoog. De grootste groep bewoners is tussen de 30 en 39 jaar oud. De oudste is 97 jaar. Het rapportcijfer voor de straat: een dikke 8!

Namens de redactie van het Fluwelen Ortelius straatboek

Annelies, Cornelie, Justus, Maaike, Paul, Wilant,

06 - 01 - 2013

Laatste wijziging: 11 januari 2013