De Herinrichting

(Update 25 november) De foto's van het heropeningsfeest zijn online! Het verkeer kan er weer doorheen. Binnenkort zal alles klaar zijn.

(Update 19 november) Uit het persbericht van 16 november:
Op donderdag 21 november wordt de nieuw ingerichte Orteliusstraat (tussen de Jan van Galenstraat en de Erasmusgracht) feestelijk geopend. Bijzonder aan deze straat is dat de nieuwe bomen samen met bewoners zijn uitgezocht. Dat heeft geresulteerd in een bonte verzameling aan bijzondere bomen.

De goudberk, rode paardenkastanje, Amerikaanse linde, moerascipres, amberboom, rode Noorse esdoorn, boomhazelaar en de haagbeuk. Vanaf volgende week geven deze acht soorten bomen de straat ieder seizoen een ander aanzien.

Dankzij een intensief samenwerkingstraject met het stadsdeel hebben de bewoners kunnen kiezen voor een variëteit en harmonie waarmee ze een geheel eigen inkleuring aan de straat konden geven. Mét een eerbetoon aan de jaren
‘30 bouwstijl van de huizen: de grote moerascipressen aan beide ingangen van de straat zullen in de loop der jaren verrijzen als ware ‘poortwachters’ van Berlage.

(Update 13 november) Het werk is bijna klaar, zie de voorpagina!

(Update 2 juni) De straat ligt voor de helft open. Morgen is er geen water. Er is ook nieuws over de Springplank.

(Update 22 mei) Komende week gaat de schop erin in onze straat! Zie de uitgebreide set tekeningen voor de details. De laatste planning en het laatste beplantingsplan (groot PDF document):

(Update 22 april) De bomen aan de westzijde van de Orteliusstraat zijn nu verwijderd. Zie voor foto's de galerij van 15 april en die van 16 april. Verder is er nog van alles aan de hand bij de school de Springplank. Dit veroorzaakt veel overlast.

De werkzaamheden zijn intussen begonnen in de Erasmusgracht. Volgens het stadsdeel moet alles begin november 2013 klaar zijn. Zie ook de site van het stadsdeel. Het definitieve ontwerp is als volgt (klik voor groot PDF document):

De bijbehorende bewonersbrief en de planning (PDF). De meest noordelijke helft van de Orteliusstraat (nummer 330 tot de Erasmusgracht, fase 3A en 4) wordt tussen 13 mei en 26 juli 2013 onder handen genomen en de zuidelijke helft (Jan van Galenstraat tot nummer 330, fase 5) van 19 augustus tot 4 november 2013. De Erasmusgracht is tot 28 mei een zandbak.

Wat er vooraf ging (mei 2012):

Eindelijk ligt dan het voorstel voor de herinrichting van onze straat op tafel. Deze voorlopige voorstellen zijn intussen van de baan:

Klik op de plaatjes voor de originele PDFs. Zie ook de website van stadsdeel West.

Intussen zijn zowel de informatieavond (26 april 2011) als het eerste ontwerpgroepoverleg (12 mei) (klik voor de PDF-verslagen) geweest. Er wordt nu gewerkt aan een derde voorstel waarbij zoveel mogelijk groen (bomen!) zal worden ontzien. De hagen zullen niet terugkeren. Deze zijn werkelijk vreselijk onhandig.

Ook de verslagen van 31 mei en 9 augustus zijn nu online. Het rapport van het bomenonderzoek is copyright maar kan wellicht worden opgevraagd bij stadsdeel West. De bomen zijn te slecht om te behouden en worden vervangen. Daardoor kan ook het gewenste tweezijdig langsparkeren worden ingevoerd.

Het laatste overleg heeft plaatsgevonden op 14 september. Zie daarvoor ook de notulen. Uitkomst: nieuwe bomen (behalve een paar die nog goed zijn), langsparkeren. De laatste stap is de presentatie op de inspraakavond (nog te plannen).

Excursie naar boomkweker 25 mei 2012

Laatste wijziging: 17 januari 2013 (data planning)